Formulář pro registrované příznivce hnutí Plán Česká republika na 1. místě!

Registrovaní příznivci

Registrovaný příznivec hnutí může být každý občan starší 15 let, který podporuje programové zásady a cíle hnutí. Registrovaným příznivcem se zájemce stane po vyplnění registračního formuláře a zaplacením stanoveného ročního příspěvku pro příznivce hnutí Kč 500,-.

Registrovaní příznivci hnutí mohou podávat návrhy orgánům hnutí, mohou se účastnit diskusních setkání, být členy odborných komisí a kandidovat na kandidátkách hnutí. Mají právo se účastnit orientačních elektronických hlasování organizovaných hnutím.

Pro ukončení statusu registrovaného příznivce se přiměřeně použijí ustanovení o ukončení členství.


Prosím vyplňte požadovaný údaj