Dopis prezidentu Ruské federace

Vyjádření upřímné soustrasti a omluva za vládu ČR


K rukám prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina

Přes Embassy of Russia

Deligradska 32, Beograd 110000


V Praze, 21. ledna 2024Vážený pane prezidente Putine, 


tímto dopisem bychom rádi vyjádřili upřímnou soustrast rodinám lidí, kteří ztratili život při útoku na Belgorod 30.12. 2023, především rodinám zesnulých dětí. Rádi bychom vyjádřili upřímnou soustrast celému ruskému národu i Vám oběma. 


Dále bychom se chtěli omluvit za jednání vlády České republiky, především za nepřístojné chování ministra zahraničních věcí České republiky. Chceme Vás ubezpečit, že většina českého národa s Vámi soucítí a útok na civilní obyvatelstvo Ruské federace kazetovou municí odsuzuje, jakožto neomluvitelný teroristický čin.


Je nám líto, že k útoku byly použity zbraně (pravděpodobně) české výroby. Naše zbraně se do konfliktu na Ukrajině vůbec neměly dostat. Nejedná se o konflikt občanů České republiky a většina občanů České republiky si nepřeje tohoto konfliktu nikterak účastnit, ani do místa bojů posílat zbraně. 


Český národ se stal obětí vlády Petra Fialy. Politiků, kteří před volbami slibovali opak jejich současného vládnutí. V tuto chvíli je u nás dle veřejných průzkumů důvěra vládě na rekordním minimu, kdy vládě více než 80 % obyvatelstva otevřeně nedůvěřuje. Tato čísla jasně ukazují, že český národ v žádném případě nepodporuje proválečnou politiku vlády Petra Fialy. Tato vláda nám lže, že Ruská federace je náš nepřítel a Vám a celému světu lže, že Česká republika je nepřítelem Ruska. Ale tak tomu není.


Český národ je mírumilovný a většina lidí v České republice si přeje žít se všemi národy v míru a vzájemném respektu. Přejeme si, aby konflikt na Ukrajině byl co nejdříve ukončen. Soucítíme se všemi, kdo trpěli a všemi, kdo ztratili své blízké. Každá krev je drahocenná. 


Tento dopis podepisuje jen několik z nás, protože režim v České republice již druhým rokem vyhrožuje svým obyvatelům, že za podporu Ruska mohou jít do vězení, ale věřte nám, že mluvíme za většinu Čechů. My Češi si přejeme mít s Ruskou federací dobré vztahy a pevně věříme, že ta doba není od dnešního dne nikterak daleko.
S úctou a přáním všeho nejlepšího do nového roku, především s přáním urovnání vztahů se všemi zeměmi světa


Ladislav Vrabel, předseda politického hnutí Česká republika na 1. místě! a další přátelé


Příloha: Podpisové archy občanů České republiky (1-3)--
Ladislav Vrabel