PETICE ZA ZASTAVENÍ CENZURY NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

poslanecké sněmovně České republiky, (podle §1 zákona 85/1990 Sb. o právu petičním). Listina základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR, ve čl. 17 LZPS zaručuje, že (1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.(3) Cenzura je nepřípustná. Některé soc. sítě, v tuto chvíli především Facebook společnosti Meta, cenzurují obsah a omezují svobodu projevu na základě vnitřních podmínek. Žádáme Poslaneckou sněmovnu Parlamentu-ČR o projednání a přijetí takových opatření, aby práva vyplývající z čl. 17 LZPS  platila na sociálních sítích stejně jako ve zbytku veřejného prostoru. Zachování základních lidských práv a svobod je veřejným zájmem a deregulace sociálních médií je ve veřejném zájmu, protože na sociální sítě byla přenesena většina veškeré veřejné komunikace. Stejně tak, jako na základě vnitřních pravidel nesmí továrník mučit své zaměstnance, ani sociální média nemohou argumentovat při porušování základních lidských práv a svobod vnitřními pravidly. 

Zákon musí platit všude a pro všechny stejně!