Programové cíle

Programové zásady a cíle hnutí Plán Česká republika na 1. místě!

 1. PlánČR1 bude usilovat o svobodu jednotlivce v rámci právního demokratického státu, a to pro každého, bez diskriminace na základě příslušnosti ke kastě, skupině, společenskému postavení, či politického názoru.
 2. PlánČR1 bude usilovat o legislativní změny v rámci právního demokratického státu s cílem uplatnění přímé demokracie, tedy co nejkratšího vztahu občana přímo na výkon státní moci. 
 3. PlánČR1 bude usilovat o legislativní změny v rámci právního demokratického státu ve věci odvolatelnosti politiků při přímém a prokazatelném rozporu výkonu funkce s programovými cíli a předvolebními sliby.
 4. PlánČR1 bude usilovat o dobré mezinárodní vztahy se všemi zeměmi a o dobré diplomatické vztahy s těmito zeměmi, vždy s ohledem především na zájem České republiky a jejích občanů.
 5. PlánČR1 bude usilovat politickou a obchodní suverenitu České republiky a o mezinárodní obchodní vztahy výhodné pro všechny strany obchodu, s upřednostněním zájmu vždy pro Českou republiku a její občany.
 6. PlánČR1 bude usilovat o svobodu projevu bez cenzury, a to nejen bez cenzury v médiích, ale také bez cenzury na sociálních sítích operujících na území České republiky.
 7. PlánČR1 bude usilovat o bezpečnost občanů v oblasti potravinové, lékové a energetické dostatečnosti a kvality.
 8. PlánČR1 bude usilovat o vyhlášení referenda v rámci pravidel právního demokratického státu ve věci vojenské neutrality České republiky.
 9. PlánČR1 bude usilovat o imigrační politiku České republiky s cílem zachování tradičních národních hodnot a kulturních zvyků skupin obyvatelstva žijících v České republice.  
 10. PlánČR1 bude usilovat o zachování české koruny jako platidla v České republice, o zakotvení možnosti plateb hotovostí do Ústavy ČR, a to i v případě přechodu na CBDC jako další možnosti minimálně pro fyzické osoby a jejich platební vztahy mezi sebou, k dalším osobám a ke státu.
 11. PlánČR1 bude usilovat o vypsání referenda pro vystoupení ČR z EU.
 12. PlánČR1 bude usilovat o vypsání referenda pro vstup ČR do BRICS.
 13. PlánČR1 bude usilovat o změnu daňového systému s důrazem na zjednodušení systému a změnu poměrů tak, aby občané ČR byli zatížení daňově řádově méně a obchodní společnosti více. 
 14. PlánČR1 bude usilovat o daňový systém s bezpečnostními prvky, který zamezí vyhýbání se placení daní nadnárodním korporacím v ČR 
 15. PlánČR1 bude usilovat o legislativní procesy vedoucí k ukončení zvýhodňování nadnárodních korporací na úkor českých živnostníků a malých a středních podnikatelů.
 16. PlánČR1 bude usilovat o legislativní procesy vedoucí k ukončení zvýhodňování velkokapitálových podniků formami daňových úlev a dotací, na které nemají právo malé podniky.
 17. PlánČR1 bude usilovat o legislativní zavedení progresivní daně pro vyšší zdanění velkých objemů stojícího kapitálu.
 18. PlánČR1 bude usilovat o změnu volebního systému tak, aby malé politické strany a hnutí měly větší možnosti uplatnění. Hnutí bude usilovat o zrušení pětitiprocentní hranice pro vstup do Poslanecké sněmovny a zastupitelstev. 
 19. PlánČR1 bude usilovat o vytvoření a legislativní prosazení mediálního zákona a narovnání mediální scény ČR tak, aby média zajišťovala vyváženou informovanost bez propagandy, bez likvidace politicky nepohodlných osob a hanobení lidí na základě politického názoru či společenského postavení.
 20. PlánCR1 bude usilovat o “zlidštění” soudních řízení vytvořením lidských porot u soudů především v trestních řízeních a v žalobách na odvolání politiků porušujících své povinnosti.
 21. PlánČR1 bude usilovat o decentralizaci státní moci a to ústavními změnami, především tak, aby byl občan blíže svému zástupci a měl s ním možnost více napřímo komunikovat, tedy přenesením moci zákonodárné blíže k zástupcům voleným v komunálních volbách. 
 22. PlánČR1 chce spolupracovat s občany, aktivisty, skupinami, spolky i politickými subjekty, které mají za cíl a) suverenitu České republiky, b) mír, c) svobodu názoru a projevu a d) prosperitu státu