8. května 2022

Společná demonstrace za mír a svobodu slova na Náměstí Republiky v Praze

8. května 2022

12. června 2022

Sepsání Plánu Česká republika na 1. místě!

3. září 2022

Velká demonstrace spojené opozice na Václavském náměstí v Praze

3. září 2022

28. září 2023

Prohlášení opozičních vlasteneckých politických subjektů o společném postupu ve volbách do Parlamentu ČR 2024

17. listopadu 2023

Ustavující sněm politického hnutí Plán Česká republika na 1. místě!

17. listopadu 2023

24. února 2024

Začátek tour po ČR s představení 2. piliře Plánu - ZMĚNA SYSTÉMU

Číslo bankovního účtu pro DARY.

transparentní účet 2302808039/2010

Moc za každý příspěvek děkujeme. Použijeme je na činnost hnutí.

Image

Programové cíle politického hnutí Plán Česká republika na 1. místě!

 1. ČR1 bude usilovat o svobodu jednotlivce v rámci právního demokratického státu, a to pro každého, bez diskriminace na základě příslušnosti ke kastě, skupině, společenskému postavení, či politického názoru.
 2. ČR1 bude usilovat o legislativní změny v rámci právního demokratického státu s cílem uplatnění přímé demokracie, tedy co nejkratšího vztahu občana přímo na výkon státní moci. 
 3. ČR1 bude usilovat o legislativní změny v rámci právního demokratického státu ve věci odvolatelnosti politiků při přímém a prokazatelném rozporu výkonu funkce s programovými cíli a předvolebními sliby.
 4. ČR1 bude usilovat o dobré mezinárodní vztahy se všemi zeměmi a o dobré diplomatické vztahy s těmito zeměmi, vždy s ohledem především na zájem České republiky a jejích občanů.
 5. ČR1 bude usilovat politickou a obchodní suverenitu České republiky a o mezinárodní obchodní vztahy výhodné pro všechny strany obchodu, s upřednostněním zájmu vždy pro Českou republiku a její občany.
 6. ČR1 bude usilovat o svobodu projevu bez cenzury, a to nejen bez cenzury v médiích, ale také bez cenzury na sociálních sítích operujících na území České republiky.
 7. ČR1 bude usilovat o bezpečnost občanů v oblasti potravinové, lékové a energetické dostatečnosti a kvality.
 8. ČR1 bude usilovat o vyhlášení referenda v rámci pravidel právního demokratického státu ve věci vojenské neutrality České republiky.
 9. ČR1 bude usilovat o imigrační politiku České republiky s cílem zachování tradičních národních hodnot a kulturních zvyků skupin obyvatelstva žijících v České republice.  
 10. ČR1 bude usilovat o zachování české koruny jako platidla v České republice, o zakotvení možnosti plateb hotovostí do Ústavy ČR, a to i v případě přechodu na CBDC jako další možnosti minimálně pro fyzické osoby a jejich platební vztahy mezi sebou, k dalším osobám a ke státu.
 11. ČR1 bude usilovat o vypsání referenda pro vystoupení ČR z EU.
 12. ČR1 bude usilovat o vypsání referenda pro vstup ČR do BRICS.
 13. ČR1 bude usilovat o změnu daňového systému s důrazem na zjednodušení systému a změnu poměrů tak, aby občané ČR byli zatížení daňově řádově méně a obchodní společnosti více. 
 14. ČR1 bude usilovat o daňový systém s bezpečnostními prvky, který zamezí vyhýbání se placení daní nadnárodním korporacím v ČR 
 15. ČR1 bude usilovat o legislativní procesy vedoucí k ukončení zvýhodňování nadnárodních korporací na úkor českých živnostníků a malých a středních podnikatelů.
 16. ČR1 bude usilovat o legislativní procesy vedoucí k ukončení zvýhodňování velkokapitálových podniků formami daňových úlev a dotací, na které nemají právo malé podniky.
 17. ČR1 bude usilovat o legislativní zavedení progresivní daně pro vyšší zdanění velkých objemů stojícího kapitálu.
 18. ČR1 bude usilovat o změnu volebního systému tak, aby malé politické strany a hnutí měly větší možnosti uplatnění. Hnutí bude usilovat o zrušení pětitiprocentní hranice pro vstup do Poslanecké sněmovny a zastupitelstev. 
 19. ČR1 bude usilovat o vytvoření a legislativní prosazení mediálního zákona a narovnání mediální scény ČR tak, aby média zajišťovala vyváženou informovanost bez propagandy, bez likvidace politicky nepohodlných osob a hanobení lidí na základě politického názoru či společenského postavení.
 20. CR1 bude usilovat o “zlidštění” soudních řízení vytvořením lidských porot u soudů především v trestních řízeních a v žalobách na odvolání politiků porušujících své povinnosti.
 21. ČR1 bude usilovat o decentralizaci státní moci a to ústavními změnami, především tak, aby byl občan blíže svému zástupci a měl s ním možnost více napřímo komunikovat, tedy přenesením moci zákonodárné blíže k zástupcům voleným v komunálních volbách. 
 22. ČR1 chce spolupracovat s občany, aktivisty, skupinami, spolky i politickými subjekty, které mají za cíl a) suverenitu České republiky, b) mír, c) svobodu názoru a projevu a d) prosperitu státu
Image

Evropská občanská inciativa Trust & Freedom

Požadujeme od Evropské unie: 

1) vydat doporučení členským zemím k vytvoření zákona o informovaném souhlasu včetně práva na zachování telesné integrity.

2) přijmout náš návrh na vytvoření nových antikorupčních pravidel pro fungování institucí EU.

Text požadavku ZDE.